top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Akkoord met onze voorwaarden

Door een inschrijving te verrichten voor stages, kampen, activiteiten of lessenreeksen verklaart u dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2: Wijze van betaling

Betalingen voor de lente- en winterlessen en stages dienen te gebeuren via overschrijving of contant bij aanvang van de lessen/stages.

Artikel 3: Bijdrage van lidgeld

Elke lesvolger heeft de mogelijkheid om lid te worden van Tennisclub De Jonge Wingerd. Meer informatie hierover vind je op de website van http://www.jongewingerd.be. Leden van TC De Jonge Wingerd zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen die zich tijdens de activiteiten van de tennisacademie voordoen. Indien je ervoor kiest om geen lid te worden van de club, ben je niet automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de lessen en/of stages.​

Artikel 4: Uitschrijven voor activiteiten, lessen of stages

Indien een lesvolger niet kan deelnemen aan de lessenreeks dient de lesvolger of de voogd dit ten minste 2 weken voor de start van de eerste les te melden. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een mail naar info@jwta.be

Het lesgeld wordt in dit geval met 100% terugbetaald.

Indien een lesvolger na minder dan 50% van de lessenreeks, de lessen dient te staken en de lessenreeks niet kan verderzetten door een medische reden (blessure,...), kan het lesgeld voor 50% van de resterende lessen terugbetaald worden. Dit dient gestaafd te worden door een doktersbewijs.

Voor alle andere redenen (feestjes, vakanties, etc.) zal er geen lesgeld worden terugbetaald of een korting worden toegepast.

Artikel 5: Werking op feestdagen

Zowel tijdens de lentelessen als winterlessen gaan de lessen door op feestdagen. Indien niet het geval zal dit voor aanvang van de les worden gecommuniceerd.

Stages worden niet gegeven op feestdagen.

Artikel 6: Attest van opvang voor stages of mutualiteit

Indien u een attest wenst voor de deelname van uw kind aan één van onze stages dient u dit met een mail naar info@jwta.be aan te vragen. Attesten voor de mutualiteit mogen in papier worden afgegeven en zullen ter plaatse worden getekend door de verantwoordelijke.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de tennisacademie

Indien je zomerlid bent van TC De Jonge Wingerd, ben je automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen die plaats hebben tijdens de lessen en of stages. Indien je ervoor opteert om geen zomerlid te worden bij TC De Jonge Wingerd, ben je niet automatisch verzekerd en kan JWTA niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Indien u een vragen of opmerkingen hebt mag u deze gerust schriftelijk formuleren via mail naar info@jwta.be.

Artikel 8: Gebruik van materiaal

De lesvolgers van de tennisacademie mogen tijdens de lessen gebruik maken van een racket van de tennisacademie. Tijdens de les zelf worden er zeer veel didactische materialen gebruikt om de lesvolgers te stimuleren of aanwijzingen te geven. We rekenen erop dat het materiaal met wederzijds respect word behandeld door de lesvolgers, ouders en buitenstaanders.

Indien wij merken dat het materiaal opzettelijk is beschadigd door een lesvolger, ouder of buitenstaander zullen wij deze hierover aanspreken en een vergoeding eisen.

Artikel 9: Betalingen

Voor de lentelessen en winterlessen zullen er mails worden verstuurd naar de lesvolgers met de betalingsinformatie in. Na deze mail heeft de lesvolger een periode van 14 dagen om deze betaling in orde te brengen. Dit zal ook duidelijk worden vermeld in de mail zelf.

Indien de betaling niet in orde is gebracht na 14 dagen zullen wij de onderstaande stappen ondernemen:

- Herinnering tot betaling via mail;

- Aanmaning tot betaling & schorsing van de lesvolger uit de lessen (voor de huidige en/of volgende lessenreeks) tot de betaling voldaan is.

Eenmaal de betaling in orde is gebracht worden eventuele schorsingen direct ongedaan gemaakt.

Artikel 10: Contact met minderjarigen & Grensoverschrijdend gedrag

Onze trainers dienen elk jaar een blanco uittreksel Model 2 van het strafregister voor te leggen vooraleer zijn mogen lesgeven aan minderjarigen. Zo proberen we eventuele problemen te vermijden. Wanneer zij dit niet kunnen voorleggen zullen zij geen minderjarigen meer mogen trainen.

 

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan.

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar.

Zowel TC De Jonge Wingerd  als de Tennisacademie hebben ook een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Je klachten of opmerkingen zullen in alle discretie worden behandeld.

Bij problemen kan je dit melden op info@jwta.be.

Artikel 11: Gedragsregels

We verwachten van al de lesvolgers dat zij naar de tennisles komen om bij te leren, zich te amuseren en vrienden te maken. We verwachten zowel van onze trainers als van de lesvolgers dat zij elkaar met respect behandelen, zowel voor, tijdens als na de tennisles.

Indien een lesvolger het lesgebeuren stoort kunnen er tuchtmaatregelen genomen worden door de trainers aanwezig.

Mogelijke tuchtmaatregels:

- De lesvolger mag niet deelnemen aan de oefening die bezig is of aan de volgende oefening;

- De lesvolger dient één of twee rondjes rond het tennisveld te lopen;

- De lesvolger wordt voor heel de les uitgesloten (enkel met goedkeuring van hoofdtrainer). De ouder zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

Indien de lesvolger meerdere lessen na elkaar het lesgebeuren verstoort kan de lesvolger worden uitgesloten voor één of meerdere lessen. Dit zal schriftelijk (via mail) worden medegedeeld aan de ouders/voogd. Het lesgeld zal niet worden teruggestort.

Indien we vaststellen dat een trainer zich niet houdt aan de gedragsregels tegenover de ouders, kinderen of derden zullen wij de trainer hierop aanspreken. Indien het gedrag van de trainer niet verbeterd zal de trainer worden vervangen of verplaatst worden naar een andere groep.

Artikel 12: Annulering van een activiteit, les of stage

Indien er door overmacht geen lessen kunnen doorgaan zullen deze lessen worden ingehaald op een latere datum. Dit zal altijd worden gecommuniceerd via e-mail.

Indien wij merken dat er voor een activiteit of stage te weinig deelnemers zijn (minder dan 8), kan de tennisacademie de stage annuleren.

Een stage dient minstens 14 dagen op voorhand te worden geannuleerd zodat er nog andere opvangmogelijkheden kunnen worden voorzien door de ouders. Een activiteit kan worden geannuleerd op een termijn van 12 uur vooraleer de activiteit zou starten.

Zowel voor stages als activiteiten wordt het volledige bedrag terugbetaald.

bottom of page